فلسفه صبر حضرت علی(ع)

فلسفه صبر حضرت علی(ع) با دستان بسته و فدک از دست رفته برای درک حقایق و حوادث تلخ تاریخی، دشمن شناسی و جریان شناسی آن برهه از تاریخ ضروری می باشد. با نگاه و بررسی تطبیقی به احوالات و رشادت‌ها و گفتارهای حضرت علی (علیه السلام) قبل از جریان شورای سقیفه و نسبت به بعد […]

ادامه مطلب