شرایط نگهداری گل نرگس آفریقایی

شرایط نگهداری گل نرگس آفریقایی با شرایط نگهداری گل نرگس آفریقایی از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید. نرگس آفریقایی گیاهی است با ساقه زیر زمینی (ریزوم دار) از خانواده Liliaceae  با تعداد تقریبی ۱۰ گونه که از نظر گیاه شناسی هنوز بدرستی مشخص نشده اند. در منابع مختلف آمده است که اصل این گیاه از مشرق زمین […]

ادامه مطلب